Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, проведено на 19 април 2019 г. от 10:00 часа в офиса на организацията, Управителният съвет на САИМО реши:

– В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
– Общото събрание да се проведе на 19 май 2019 г. от 12:00 часа в зала 4056, Нов корпус на УНСС, при следния дневен ред:
Дневен ред:

 1. Отчет на дейността 2018 – 2019г.
  2. Освобождаване от длъжност на УС и КС
  3. Предложения за промени в Устава на асоциацията
  4. Избор на нов председател на УС
  5. Избор на Управителен съвет
  6. Избор на нов Контролен съвет
  7. Други

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни
членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

 

Comments are closed.