Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика

23.05.2014 - 00:00
УНСС

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА: „НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ РЕАЛНОСТИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА”

23 МАЙ 2014 г., СОФИЯ, УНСС


Катедра „Международни отношения“ в УНСС в сътрудничество със САИМО кани преподаватели и студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми по „Международни отношения“, Европеистика“, „Международни икономически отношения“, „Международна сигурност“ да разискват новите тенденции в развитието на международните отношения, формите и степените на тяхното теоретично осмисляне и практико-приложно интерпретиране, а също произтичащите потребности от обновяване на преподавателските подходи. В рамките на конференцията ще се разглеждат следните групи въпроси, организирани в три панела:

Панел I: Трансформациите в МО през последните две десетилетия: аспекти на изследването и преподаването

Панел II: Тенденции в международната система и глобалната (световната) политика и икономика

Панел III: Процеси и проблеми на регионализацията в МО (Европа и ЕС, Евразия и други региони в изследването на МО и ВнП).

NB. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник с редколегия.

NB. Двата най-добри студентски доклада (на бакалаври, магистри или докторанти) ще бъдат отпечатани в сп. „Международни отношения“. Журито, което ще направи селекцията, ще се състои от преподаватели от всички университети, които имат представители на конференцията.

Очакваме заявки за участие чрез изпращане на приложената форма до 17 май 2014 г. на един от следните електронни адреси на организаторите на конференцията:

д-р Мария Бакалова: m_bakalova2003@yahoo.com

д-р Пламен Ралчев: ralchev@unwe.eu

д-р Елизабет Йонева: elisabeth@abv.bg

д-р Антонина Хабова: antoninahabova@yahoo.com

Програмата на конференция ще бъде разпратена на участниците до 20 май 2014 г.

Регистрационна форма: UNSS-kMO-conference2014-appl form

Comments are closed.