Вътрешно обучение на САИМО по писане на проекти

На 27 септември САИМО проведе вътрешното си обучение по писане на проекти. За тренер бе поканена Филипа Найденова - експерт по писане на международни проекти. Нейната основна цел бе да запознае мотивираните членове на организацията с тънкостите относно тактиката, която трябва да се следва при изготвянето на един международен проект. По време на обучението бяха представени ключови моменти от проектния цикъл. Като основна и най-важна стъпка, експертът наблегна на оформянето на идеята и ясното дефиниране на целта, която трябва да се постигне чрез проекта. По време на обучението бяха разграничени понятия като основна и непосредствена цел, проектни фази и процеси. Експертът по международни проекти представи пред студентите начина, по който едно ‘’дърво на проблемите’’ лесно може да се превърне в ‘’дърво на решенията’’. Не на последно място беше наблегнато и на финансовата част и нуждата от прилежно водена отчетност на планираните дейности. Целият процес по писане на проекти беше онагледен посредством презентация и материали с цел по-лесно разбиране и качествено прилагане на практика. Обучението успя ефективно да допринесе за знанията и уменията, които трябва да притежават членовете на САИМО, за да реализират успешно целите, които са си поставили при писането на своя проект.

Comments are closed.