„Образът на България – начин на (не)употреба“

На 28-ми април, събота, в сградата на УНСС се проведе семинар за членовете на САИМО на тема “Образът на България – начин на (не)употреба”. Гост-лектор бе г-н Ясен Георгиев, който в момента е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. В рамките на почти два часа, Ясен представи интересна презентация, с която трайно задържа интереса на слушащите го членове на Организацията. Бе обърнато внимание на причините за често негативния образ на България в очите на чужденците. Ясен направи бърз преглед на историческите промени и важни събития, които са оказали влияние върху формирането на днешния образ на нашата страна зад граница. След интересната презентация и изгледаните няколко видео клипове, свързани с представената тема, се заформи дискусия, в която с разнообразни мнения се включиха всички присъстващи. Семинарът се организира във връзка с проекта “We are in” в Литва.

Comments are closed.