Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 09 април 2013 г. от 17:30 ч. в сградата на УНСС, Управителният съвет на САИМО реши: 1. В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно Общо събрание на Асоциацията. 2. Общото събрание да се проведе на 18 май 2013 г. от 14:00 ч. в сградата на УНСС при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС за период май 2012 - май 2013 г.; 2. Избор на нов Управителен съвет; 3. Избор на нов Контролен съвет; 4. Други Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана за Общо събрание

Comments are closed.