Проектът „GIVE YOUR VOICE VOLUME“ бе реализиран успешно

От 19-ти до 21-ви април САИМО реализира една от своите най-мащабни инициативи. Семинарът на тема "GIVE YOUR VOICE VOLUME" събра студенти от различни университети в страната. Проектът бе подкрепен от Фондация ‘‘Фридрих Еберт‘‘, бюро – България.

Благодарение на този семинар младите хора имаха възможност да се срещнат с утвърдили се експерти от сферата на бизнеса, медиите и неправителствените организации. Специални гост-лектори през първия ден на семинара бяха младият консултант Георги Камов и Костадин Петков, директор на активите на Феста Холдинг. През втория ден със студентите се срещна Вяра Лазарова, експерт в разрешаването на междуличностни и корпоративни конфликти, както и Надя Шабани, програмен директор на Център за нестопанско право. В последния ден гостуваше актрисата и журналист Яница Маринова.

По време на целия семинар бяха дискутирани важни теми, свързани с начините и механизмите за правене на политика на национално ниво. Студентите се запознаха обстойно и различни успешни практики на неправителствени организации в България.

Чрез работа по групи, симулации и други интерактивни методи младите хора бяха провокирани да разсъждават, да представят собствени позиции и решения по актуални казуси, свързани с конкретни обществени процеси и явления. 

Comments are closed.