Публична лекция на тема „Публично говорене и аргументация“ с гост-лектор Даниел Георгиев

На 20.11.2018 г. се проведе публична лекция на тема "Публично говорене и аргументация" с гост-лектор Даниел Георгиев. Беше представена идеята "какво е речта", а след това преминахме към това как да се аргументираме: Какво представлява един аргумент? Какви са съставните му части? Как да ги представим? Това са само част от въпросите, на които аудиторията получи отговор. Речта е способ, с който се провежда политика, ангажират се хора, постигат се цели. Ако човек, който е решил да се занимава с политика или дипломация, не може да изразява своите мисли, то той е обречен на неуспех.
Снимки: KarinaB's Photography IMG (24)

Comments are closed.