САИМО взе участие в проект “ We are in” в Литва

От 30-ти Април до 4-ти май, група от САИМО участва в проект “We are in”, който се проведе във Вилнюс- Литва. Проектът за демократично гражданство е реализиран по 1.3 от програмата „Mладежта в действиe”  и цели осигуряване на подкрепа за участието на младите хора в демократичния живот както в рамките на тяхна регионална и национална общност, така и на международно равнище. По време на проекта младежи от България и Литва получиха възможност да участват в разнообразни дейности, свързани с обмяна на ценен опит и усъвършенстване на уменията  за дебатиране, работа в екип и изнасяне на публична реч. Провеждането на Дискусия с тема „За ролята на медиите в политическия процес” даде възможност на младежите да изкажат своите позиции по въпроси, свързани с посредничеството на медиите между гражданите и политическата власт. Организирането на дебати, свързани с въпроса за висшето образование  допринесе за усъвършенстване личните умения за дебатиране на участниците, които получиха практически съвети от специален гост - политически експерт. Проектът „We are in” също така постави младежите пред конкретен казус за изработването на най-добър модел на управление.  Работата по групи  помогна за проявата на многообразност, креативност и нетрадиционност в идеите  като на база демократичен вот беше определен най-добрият модел. В рамките на престоя си от четири дни в Литва младежите от българската и литовската група присъстваха на среща със сентор Джон Маккейн в Университета във Вилнюс, където се проведе дискусия, свързана със сътрудничеството между САЩ и Европа за развитието на демокрацията в Източна Европа. Широката палитра от разнообразни дейности и срещите с политически експерти и действени политици дадоха възможност на всички участници да развият практическите си умения, да обогатят знанията си и да отстояват активна гражданска позиция. Наред с практико-приложната част на проекта,  българската група се запозна с културата на Литва чрез организираната културна вечер и получи възможността да се докосне до забележителностите на Вилнюс, обявен за европейска столица на културата за 2009г.

Comments are closed.