САИМО организира лекция за етикета при интервю за работа

В практическата насоченост на полезната информация се убедиха всички присъстващи млади  хора, имайки възможността да споделят натрупания до момента опит от интервюта за работа, на което са се явявали. Зададените въпроси към г-жа Крънчева и техните отговори разкриха детайлно тънкостите в поведението, което трябва да спазваме при интервюто ни за нова работа. Лекторът разясни обстойно както всички значими моменти от кандидатстването за дадена позиция, така и поведенческите тънкости при протичане на интервюто. Според г-жа Крънчева фирмената култура на дадена компания определя поведението на интервюиращия. Тя наблегна на това какво е значението на първото физическо впечатление от интервюто, коeто от своя страна е важна стъпка към професионалната реализация на всеки млад и амбициозен човек.

Comments are closed.