САИМО организира вътрешно обучение за лидерско поведение

Вътрешно обучение за членовете на САИМО проведе г-жа Вяра Лазарова – психолог, специалист по междуличностни и корпоративни отношения. Темата на обучението бе „Себеутвърждаване и лидерско поведение”. В началото всеки имаше възможност да попълни тест, резултатите от който по-късно показаха съответния стил на поведение. Всеки от присъстващите научи каква комбинация от четирите стила на поведение съчетава – водачи, експресивни, дружелюбни, аналитици. Г-жа Лазарова даде пояснения за всички комбинации от стилове, като студентите получиха ценни съвети по темата. Присъстващите  членове на организацията научиха много за това по какъв начин трябва да се държи един лидер. Г-жа Лазарова разказа подробно за връзката между желанието да се постигат резултати и поддържането на добри взаимоотношения в групата. Никога едното не трябва да бъде за сметка на другото, отбеляза психологът. Наред с всички ценни съвети, г-жа Лазарова остави на членовете на САИМО важното послание, че „лидерството не е постижение, а начин на мислене, едно непрестанно усилие и усъвършенстване към все по-добро и по-добро.”

Comments are closed.