Старт на новата академична година в УНСС

Дойде време да кажем "Старт" на новата академична година. Днес, на 17.09.12г, екипите на САИМО и ЕГО ПОЛИТИКО приветстваха с добре дошли първокурсниците в направление "Политически науки" при Университета за национално и световно стопанство, заедно с проф. д-р Антоанета Василева – декан на факултет "Международна икономика и политика". На откриването присъстваха преподаватели от катедрите "Международни отношения", "Политология" и "Международни икономически отношения и бизнес". За трета поредна година ще стартира и "Welcoming week", посветена на първокурсниците в направлението. По време на "Welcoming week" двете студентски организации ще запознаят новодошлите студенти със своите дейности. Oрганизирани са поредица от събития, насочени към провокиране интереса на младите хора за теоретичното и практическо обучение. В следващите дни първокурсниците ще имат възможност да вземат участие в предвидените инициативи в рамките на "Welcoming week 2012", с което да станат още по-мотивирани за една активна и креативна първа година в УНСС. Екипът на САИМО желае на всички колеги и приятели успех през новата учебна година!

Comments are closed.