Уелкъминг уиик 2013

WW2 Със старта на академичната 2013/2014 година в Университета за национално и световно стопанствo започнаха и дейностите по традиционно провежданият “Welcoming”, посветен на първокурсниците от професионално направление “Политически науки”. Организатори на събитията са САИМО и ЕГО ПОЛИТИКО.

На самото откриване на учебната година двете студентски организации представиха дейността си, възможностите, които ти дава членството в едно НПО и споделиха личния си опит пред първокурсниците от направлението. През изминалите седмици повече от половината от тях взеха участие в различните инициативи, предвидени за WELCOMING 2013.

ww4Първо се състоя визита в Президентството на Република България. Тя се проведе на 4 октомври. Около 40 от  първокурсниците  успяха да се запознаят с атмосферата на президентската институция. Представители от дирекция “Протокол” разведоха гостите си и разясниха различните правила от етикета при посрещане на гостите на президента. Бяха споделени и различните възможности за стаж в президентството.

Второто планувано посещение беше осъществено на 16 октомври в Информационния център на ЕС и представителството на Европейската Комисия в България. Студентите се запознаха с работата на Инфоцентъра и експертите, работещи там. Станаха ясни и отворените позиции за стажове към представителството на ЕК. Всеки студент получи и пакет с информационни материали по различни въпроси, свързани с работата на Европейския съюз.

WW3След като лично се запознаха с работата на работещи институции, екипът на САИМО се надява желанието на студентите за развитие в сферата на Политическата наука да бъде още по-голямо. Асоциацията пожелава и успешна учебна година!

Comments are closed.