САИМО подкрепя АФОН 2011

Като организация, която обединява младежи, и реализира дейността си в академична среда, САИМО подкрепя иновативния формат АФОН. В ролята си на национално младежко научно събитие Академичен форум за обществена наука АФОН цели да създаде среда за градивна дискусия на базата на научни разработки, в които студентите умело комбинират различни подходи и аналитични предложения. Идеята, която стои в основата на АФОН‘2011 „Избори по време криза”, цели да реализира на  автентична дискусия, както и да провокира научното осмисляне, моделиране и интерпретация в контекста на демократичните политически избори. Допълнителна информация за дискусионните панели, формата и крайния срок за кандидатстване, програмата за провеждането на форума между 25 и 26 ноември 2011, полезни координати и др. можете да намерите на www.academic-forum.eu. Успех

Comments are closed.