Welcoming week за първокурсниците по Политически науки

За втора поредна година се осъществи инициативата "Welcoming week", съвместна инициатива на САИМО и Его Политико. На 03.10.2011 г. тя стартира като предостави възможност на първокурсниците да научат повече за дейностите на двете организации.

Втората инициатива по програмата, беше посещение на първокурсниците и представители на студентските организации в Информационното бюро на Европейския парламент в България. Те успяха да се запознаят отблизо с неговите дейности – реализиране на международни проекти по програмата ‘’Младежта в действие’’, възможност за стажове във всички програми на Европейския съюз.

Теодор Стойчев - пресаташе на представителството на Европейския парламент, изтъкна пред младите хора предимствата и ползите на тези европроекти. На първо място, според него, това са полезните контакти и богатия професионален опит, които биха могли да се натрупат с времето. Запозна младите специалисти с бъдещите семинари, конференции и дискусии, които се организират от представителството на Евопейския парламент. Основните им цели, според г-н Стойчев, това са натрупване на трайни знания, на полезни връзки между българските и чуждестранни студенти, развитие на нови идеи, породили се по време на тези дискусии.

Очакваме Ви!

Comments are closed.