Списание

Уважаеми колеги,

Ние от екипа на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) имаме удоволствието да ви съобщим, че работата по нашия първи брой на списание ,, Международен наблюдател“ даде своя пълноценен плод. Заедно с колеги от специалност Международни отношения и с вечно протегната ръка на катедра Международни отношения при Университета за национално и световно стопанство отдадохме своя принос към по-рационалното и пълноценно разбиране на международните отношения, отвъд техните необятни измерения. Сигурни сме, че още от първия ред списанието ще събуди нестихващ интерес, който ще ви подтикне към жажда за нови знания и способности.

Екипът на САИМО

САИМО-списание

Comments are closed.