Новият Египет: от едноличен режим към демокрация

ДИСКУСИЯ

12.05.2011 - 17:00
Зала "Научни съвети" (2032А), УНСС

Студентска асоциация за изследване на международните отношения – САИМО е съорганизатор на дискусия на тема „Новият Египет: от едноличен режим към демокрация“ с гост лектор Д-р Ахмед Елуади – доктор по медицина и участник в неправителствени организации по Света.

Събитито се организира от Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“ и Клуб на социолога – УНСС. Дискусията ще се проведе в зала „Научни съвети“ (2023А), Университет за национално и световно стопанство (УНСС) от 17.00ч. на 12 май (четвъртък).

Ще се дискутират теми, свързани с политическите, икономическите и социалните измерения на конфликта в Северна Африка, както и бъдещето на страните в преход в региона.

Заповядайте!

Comments are closed.