Sustainable Youth, Viterbo, Italy

ПРОЕКТ

12.03.2012 - 12:00

САИМО е партньор по проект за демократично гражданство „Sustainable youth“ по програма „Младежта в действие“. Група от 11 човека, в средата на Март, ще имат възможността да посетят Италия и да дискутират с представители на още 3 държави от Европейския Съюз проблеми свързани с политиките на Европейския съюз относно устойчивото развитие, екологията и полезни практики около нашия живот. В рамките на проекта са предвидени различни семинари, работа в екип за изготвянето на финална позиция. Също така участниците ще посетят  и бивша атомна електроцентрала, в която ще се проведе и дискусия по темата. Освен тези сериозни дейности се надяваме, че както винаги преди всичко ще се забавляваме и ще прекараме страхотно.

Comments are closed.