We are in, Vilnius, Lithuania

ПРОЕКТ

30.04.2012 - 12:00

Проектът е от три части, като първата и третата ще се състоят в България, а втората в столицата на Литва – Вилнюс. САИМО като партньор ще организира частта в България, където ще се състоят дискусии за  развитието на гражданското общество, провокирането на аналитично мислене за случващото се в политическия живот на страната и запознаване с тънкостите на управлението на една страна. Ще се организират и различни семинари, целящи да разкрият по по-достъпен начин различните системи на управление. В Литва участниците ще дискутират различните форми на управление, ще имат възможността да се срещнат с литовски политици, от които да научат от първа ръка какво е положението в друга Европейска страна и дали има някакви прилики или разлики със случващото се в нашата страна.

Comments are closed.