Обучение "Управление на времето"

25.04.2012 - 14:00
УНСС, зала 2028А (Факултетна)

Студентска асоциация за изследване на международните отношения САИМО и Асоциация за подпомагане на академичната общност АПАО организират обучение на тема: „Управление на времето“ с гост лектор Лилия Еленкова.

Събитието ще протече в няколко части и ще включва презентация, представяне на казуси, решаването им и оценка на получените знания.

Обучението е насочено към членовете на САИМО.

Comments are closed.