"Силата на екипа е в различните гледни точки"

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

11.05.2012 - 11:30
УНСС, зала 3036

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК ще представи своите възможности за стаж и кариерна реализация пред младите хора, устремени към трупане на професионален опит и сериозни практически умения.

В интересна презентация на 11-ти май от 11.30 ч. в зала 3036 на УНСС, студенти ще имат възможността да се запознаят отблизо с аспектите на екипната ефективност, начините за постигането й, както и механизмите за нейното поддържане.

Срещата е организирана от Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) с любезната подкрепа на УНСС.

Можете да потвърдите своето присъствие тук

Заповядайте!

Comments are closed.