"Welcoming week 2012": Посещение на Министерството на външните работи

25.10.2012 - 10:00
Министерство на външните работи

След визитата в Народното събрание на Р. България, кампанията “Welcoming week” продължава с посещение на друга важна институция – Министерството на външните работи.

Първокурсниците от направление Политически науки ще имат възможност да посетят Външно министерство на 25 октомври 2012 година от 10:00 часа. Предвижда се обиколка на институцията и събеседване с директора на Дипломатическия институт – г-жа Таня Михайлова. Чрез тази визита се цели младите студенти да се запознаят с дейността на Дипломатическия институт, да получат информация за предлаганите стажове,  както и да зададат въпроси, които ги вълнуват.

Comments are closed.