Лидерството и младежкия сектор в България

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

20.11.2013 - 18:00
зала 5008, УНСС

Гост-лектор: Лили Еленкова – председател на Национален Младежки Форум

Comments are closed.