Викторина "История на политическите идеи"

2.12.2013 - 14:15
Зала 3008, УНСС

Събитието се организира съвместно от „ЕГО ПОЛИТИКО“ и „САИМО“

Всяка група има право да излъчи по един отбор, който се състои от 5 души.

За участе изпратете имената на участниците на отбора на E-mail – office@saimo-bg.org или office@еgopolitico.org

Comments are closed.