Ден на чуждестранните студенти

12.03.2014 - 12:00
Зала "Научни съвети" (2032А), УНСС

3 - Copy

Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), с подкрепата на Студентски съвет и Центъра за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС, има удоволствието да Ви покани за трета поредна година на Деня на чуждестранните студенти.

Инициативата отново ще събере чуждестранни студенти, избрали да се обучават в УНСС и тези, дошли в университета попрограма „Еразъм“ за няколко семестъра. Това ще бъде една възможност те да споделят своите впечатления от обучението си в нашия университет.

Както всяка година част от чуждестранните студенти ще представят кратки презентации, свързани с престоя си тук.

Ще бъдат наградени отличилите се с висок успех през последния семестър, а събитието ще приключим със скромен коктейл за взелите участие.

Събитието ще се провеве на английски език на 12 март, 12:00 в зала Научни Съвети, УНСС.

Очакаме Ви!

The International Relations Research Students Association (IRRSA), the Students Council and the University Center for Students and Teachers Mobility are honored to invite you for third consecutive year to the International students’ day.

The initiative will once again gather the international students who chose UNWE and the students who came in the university for some semesters with „ERASMUS programme“. Тhey will have the opportunity to share their impressions from their education in our university. Again, this year part of the international students will present brief presentations, related to their stay both in Bulgaria and in our university.

Those foreign students who have achieved the highest results during the last exam session will be officially awarded. In the end, all the guests will be welcome to enjoy a little drink and snack in front of the hall.

The event wil be held in English on 12th of March, 12 pm. in Scientific Council Hall, UNWE.

We are expecting you!

Страница на събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/1442735245962789/?fref=ts

Comments are closed.