Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето“

27.04.2015 - 10:00

АНОНС-ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 на тема:

Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето“

27АПРИЛ 2015 г., София, УНСС

  За втора поредна година САИМО и Катедра „Международни отношения“ в УНСС с подкрепата на Студентски съвет организират национална студентска научна конференция, на която студенти, магистри и докторанти от утвърдени български университети имат възможността да представят свои изследвания и доклади и да разискват актуални аспекти на международните отношения в днешния глобализиращ се свят. Дискусиите и докладите ще бъдат организирани в три тематични  панела:

Панел I: Традиционни и нови разделителни линии и полета на взаимодействие в Европа и света (Heating up the Cold war recipes or an updated world menu)

Панел II: Изгубени в превода на международните публични комуникации (Much talking, no communication)

Панел III: Актуални измерения на международното сътрудничество и интеграция (Now it takes more than two to tango)

Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в електронно издание с редколегия.

Очакваме заявки за участие чрез изпращане на приложената апликационна форма до 16 април 2015 г. на един от следните електронни адреси на организаторите на конференцията:

САИМО: office@saimo-bg.org

д-р Мария Бакалова: bakalova@unwe.bg

д-р Пламен Ралчев: ralchev@unwe.eu

д-р Елизабет Йонева: elisabeth@abv.bg

д-р Антонина Хабова: antoninahabova@yahoo.com

 Програмата на конференция ще бъде разпратена на участниците до 22 април 2015 г.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1. Максималният обем на доклада е 12-15 страници (1950 знака на страница), вкл. фигури, таблици и библиография.

2. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока.

3. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад по време на конференцията е 12-15 минути.

4. Крайният срок за изпращане на докладите за включване в сборника е 30 май 2015 г.

апликационна форма – kMO-SAIMO-conference2015-last_application-form

анонс – UNSS-conference

Comments are closed.