Балканите в XXI век – българският поглед

На 13-ти февруари се проведе младежка кръгла маса на тема "Балканите в XXI век - българският поглед". Събитието предизвика голям интерес у студентите, изпълнили зала "Научни съвети" в УНСС. Сред гостите имаше и много дипломати, преподаватели, млади експерти и анализатори, както и представители на няколко медии. Организатори на събитието са САИМО и СДК, а за реализацията любезно съдействие оказаха и от Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения, Националната асоциация за международни отношения, както и Университета за национално и световно стопанство. 16 студенти имаха възможност да изложат последователно експозета на своите теми, като всеки разполагаше с 10 минути за това. Селектираните след предварителен подбор участници изложиха интересни тези, които провокираха последвалите дискусии. За да определи най-добре представените разработки, бе съставено жури, водено от посланик Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и МО. Други членове на журито бяха проф. Динко Динков, бившият посланик в Р. Македония Раковски Лашев, както и посланик Валентин Радомирски. Програмата бе разделена на три основни направления: Балканите в глобалния свят, Балканският регионализъм – необходимост или утопия и България и балканските съседи. Участниците в кръглата маса разгледаха разнообразни теми от социалния и икономически живот на Балканите. Сред въпросите, които бяха засегнати в хода на дискусията, се открояваха тези за стереотипите на Балканите, проблемите свързани с националната идентичност, интеграцията на страните от Западните Балкани. Сериозно внимание бе отделено и на темата за Македония, членството ѝ в Европейския съюз и отношенията ѝ с България. След провелите се интересни дискусии, журито имаше нелеката задача да определи най-добрите презентации. За най-добро бе оценено представянето на Анина Йовкова, студентка по Политически науки в УНСС. Нейната тема бе "Проблемът за националната идентичност". Още 4-ма от участниците получиха специални грамоти за отлично представяне, а разработките на други 3-ма ще бъдат публикувани в списание "Международни отношения". За всички 16 участници бяха осигурени сертификати от организаторите. Ето и как журито подреди наградените участници в конференцията със специална Грамота на Българското дипломатическо дружество: 1. Анина Йовкова, студент в УНСС, „Политически науки” - "за отлична, компетентна и обоснована разработка” 2. Велислав Иванов, blEUprint - "за много добра, компетентна и обоснована разработка” 3. Ангел Апостолов, Атлантически клуб в България - "за добра, компетентна и обоснована разработка” 4. Гергана Джелепска, докторант в НБУ, „Политически науки” - "за актуална, компетентна и обоснована разработка” 5. Аделина Панайотова, студент в УНСС, „Европеистика” - "за актуална, компетентна и обоснована разработка” Журито специално отличи и предложи за публикация в сп. „Международни отношения разработките на Делян Капитанов, анализатор, Явор Симеонов, Националeн военен университет, гр. Велико Търново, „Логистика на сигурността”, Антон Пейчев, мл. Експерт, Министерство на околната среда и водите, Милен Любенов, Министерство на външните работи, Дирекция „Политика за сигурност”. Анина Йовкова ще получи възможност отново да представи своята разработка на 27-ми февруари, когато в Голяма конферентна зала от 10:00 ч. ще се проведе кръгла маса по същата тема, но вече на експертно ниво, като на събитието ще присъстват представители на българския дипломатически елит.

Comments are closed.