Бежанците в България и отговорността на днешното поколение

САИМО в Брюксел   На 9 и 10 април група, водена от българския евродепутат Маруся Любчева, посети Европейския парламент в Брюксел по проект на тема „Бежанците в България и отговорността на днешното поколение“. Сред шестнадесетте избрани, според изпратената от тях мотивация за участие, имаше шестима представители на Студентската асоциация за изследване на международните отношения. В първият ден от посещението българската група направи посещение в Постоянното представителство на България в ЕС, където предварително разделени екипи представиха своите доклади по темите: „Международни измерения на проблема с бежанците от конфликта в Сирия“, „Оценка на ситуацията с бежанците в България“, „Бежанците в политическия дневен ред на страната. Медии и обществено мнение“, „Национални или общоевропейски решения? Чуждият опит и добри практики“. САИМО в Брюксел 2  Последва среща със Светлозара Кабакчиева, член на кабинета на комисар Кристалина Георгиева, след което групата се отправи към сградата на Европейския парламент, където се проведоха срещи с Ана Гомес, координатор на Групата на „Социалистите и демократите“ в Комисията по външни работи, Антони Прус, представител на Главна дирекция „Вътрешни работи“ и „Миграция и убежище“ и Лука Ди Пресо от секретариата на Комисията по външни работи. В края на деня на участниците бе направена презентация, представяща Европейския парламент и им бе показана скоро ремонтираната пленарна зала. През вторият ден от посещението българската група коментира ситуацията с бежанците с представител на Асоциацията на доброволците в международна служба чрез видеовръзка от Ливан.Последва посещение в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. DSCN1043 Всички срещи и коментари от различни страни, показаха за пореден път на представителите на групата важността на проблема с бежанците и опазването на човешките им права в създадената ситуация.

Comments are closed.