Бизнес етикетът – важна стъпка към професионалната реализация на всеки студент

На 13 декември САИМО организира лекция с гост г-жа Кристина Крънчева - основател и управител на СМ Консултинг ЕООД, първата българска фирма, предлагаща специализирани обучения, семинари и консултации в областта на бизнес етикета и международния протокол. САИМО е организация на млади, интелигентни и активни хора, която работи върху повишаване на техния потенциал, както и подобряване на уменията им в професионален план. С оглед на това, САИМО предлага нови и интерактивни методи за запознаване с практиките за подготовка за професионалната реализация. Г-жа Крънчева, запозна аудиторията с правилата за етично поведение в делова атмосфера. Засегна въпроса за начина, по който трябва да изглеждаме (прическа, облекло и др.) и да се държим пред хора. Спретнатия външен вид, увереността и езика на тялото (ръкостискане, визуален контакт, позиция на тялото и др.) изтъкна като водещи критерии за придобиване на добро първо впечатление у нашите събеседници. Освен за вербалното общуване, нашият гост даде на аудиторията насоки за това как правилно се води писмена кореспонденция - обръщение, смислено и езиково издържано съдържание на текста, "електронен подпис". Лекцията събра около 70 студенти, които активно се включваха по време на дискусията.    

Comments are closed.