България и днешните предизвикателства за международната сигурност

10968089_1064799660204279_398855370_nСтудентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и  Българско дипломатическо дружество (БДД), инициирахапоредица от събития за студенти под надслов „България и днешните предизвикателства за международната сигурност“.Международната обстановка в наши дни поставя редица въпроси за сигурността на България като член на ЕС и НАТО. Кризата в Близкия изток наложи намесата на сформирана от САЩ коалиция срещу Ислямска държава и същевременно постави под бежански натиск както държавите от региона, така и тези от ЕС, включително и България.10984747_1064799650204280_930408619_n Същевременно събитията в Украйна доведоха до преразглеждане на отношенията между Запада и Русия и изостриха проблема с енергийната зависимост на ЕС от Москва. Това може да доведе до преоценка на политиката на разширяване на Европейския съюз. 10944386_1064799656870946_940798759_n                                                                        Всяко от трите събития се състоя от следните части – лекция на гост от Българското дипломатическо дружество, изказвания, които предварително са заявени от участниците посредством попълнена апликационна форма и дискусия и въпроси към гост-лектора и участниците на база техните изказвания. Гост-лектори по отделните теми бяха: Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения(РазширяваненаЕвропейскиясъюзкъмЗападнитеБалкани), д-р Петьо Петев, директор на Дирекция „НАТО и регионална сигурност“ при МВнР(Кризата в Украйна и бъдещето на НАТО) и Красимир Костов, директор на Дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“при МВнР(Смянатанавластта в Брюксел и новитепредизвикателствапред ЕС).

Comments are closed.