Визита в Български дипломатически институт към Министерството на външните работи

🔈На 11.10.2022 г., в Български дипломатически институт към Министерство на външните работи се проведе студентска визита, организирана от Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО).

1️⃣ Студентите бяха посрещнати в зала ,,Антарктида”, където бяха приветствани от водещите лектори - г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, заедно с г-н Юлиан Китипов, съветник в кабинета на Министъра на външните работи. Откриването на срещата започна с въведение в дипломатическата служба и представяне на професията дипломат. Г-н Китипов успя да запознае младите гости, от първо лице, с динамичния свят на дипломацията, представяйки своя житейски опит. След подробното въведение, студентите получиха възможност да зададат своите въпроси към лекторите.

2️⃣ Във втората част от визитата г-жа Ирена Димитрова, посланик със специални поръчения по изграждане на устойчивост в МВнР представи пред студентите изложение на тема “Изграждане на устойчивост в рамките на НАТО и ЕС в контекста на войната в Украйна” и отговори подробно на техните въпроси.

3️⃣ Срещата приключи с посещение в Библиотеката на Дипломатическия институт, където студентите бяха запознати с неините история, хранилище и издания.

Comments are closed.