Визита в Народното събрание на РБългария

На 19-ти октомври, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, съвместно с Студентско сдружение ЕГО ПОЛИТИКО имаше възможността да проведе среща-визита в Народното събрание на Република България.

На срещата присъстваха студенти от специалностите "Международни отношения", "Европейска икономика и политика" и "Политология". Те бяха придружени и разведени от представител на дирекция "Връзки с обществеността" към Народното събрание.

Успяха да се запознаят с историята на институцията и имаха удоволствието да се докоснат до атмосферата на заседателната зала, в която се провеждат Пленарните заседания. Беше отделено и време, в което всеки един от тях можеше да зададе въпросите си, а по-късно влязоха в ролите на народни представители, заемайки депутатските места.

Comments are closed.