Визита в Народното събрание

ℹ️ На 28 октомври 2022 (петък) се проведе студентска визита в Народното събрание, инициирана от Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО).

📋 Студентите присъстваха на пленарно заседание, на което се обсъждаха два проекта:

1️⃣ Проект на решение за избиране на комисия по конституционни въпроси;

2️⃣ Проект на решение за избиране на комисия по правни въпроси.

👥 След това студентите имаха възможността да задават въпроси и да обсъждат обществени проблеми със сегашни депутати и бивш заместник министър председател.

💬 Благодарим на служителите на Народното събрание, които ни отделиха време, за да ни разказват малко повече за историята на предишните Народни събрания и функциите на институцията.

Comments are closed.