Визита на САИМО в Дипломатически институт към МВнР

На 07.11.2019г., четвъртък, се проведе визита в Дипломатически институт към МВнР. Студенти от специалност „Международни отношения“ към УНСС се възползваха от възможността, която им предостави Студентската асоциация за изследването на международните отношения (САИМО) - да посетят Министерството на външните работи и да се запознаят с проблематиката на дипломатическата служба. По време на визитата се проведоха няколко срещи-дискусии. Програмата започна под ръководството на директора на Дипломатическия институт - г-жа Таня Михайлова, след което, заместник-министърът на Външните работи на България, г-н Георг Георгиев, обясни спецификите на дипломацията, разкри какви качества трябва да притежава един дипломат и какъв е пътят, по който трябва да премине той. За изненада на всички студенти, по време на визитата се проведе брифинг между настоящия министър на външните работи на България – г-жа Екатерина Захариева, и люксембургския министър на външните работи- Жан Аселборн. Студентите бяха специално поздравени от г-жа Захариева и г-н Аселборн, които се договориха да засилят икономическото сътрудничество между двете страни, а Люксембург, от своя страна, да помогне за развитието на Западните Балкани и влизането на България в Шенген. След проведения брифинг, дискусията продължи с г-н Атанас Димов, дипломатически служител, IV-та степен, на когото предстои да застъпи своя мандат като аташе в Одрин. С лични примери, той разясни какви са стъпките към изкачването по стълбицата на успеха в дипломацията. Последва среща и с г-н Явор Койнаков, началник на отдел “Културни програми и международно културно сътрудничество”, който по изключителни интересен начин, давайки примери и правейки съпоставки с историята на българската държава, представи “меката сила" в политиката и обясни значението на културата в международните отношения. След края на тази дискусия г-н Койнаков представи художествения фонд на МВнР. Визитата, проведена в рамките на отбелязването на 140 години българска дипломатическа служба, не само бе изключително полезна за самоосъзнаването на студентите, които освен че затвърдиха свои стари познания, получиха много нови такива, но и пробуди мотивация у бъдещите дипломати. Снимка на САИМО. Снимка на САИМО. Снимка на САИМО. Снимка на САИМО. Снимка на САИМО.  

Comments are closed.