Вътрешно обучение на тема „Комуникация на събитие“

🌐 На 23.11.22г. за членовете на САИМО Антония Папазчева - почетен член на Асоциацията, проведе вътрешно обучение на тема "Комуникация на събитие".

🗣️ Специално внимание тя отдели на комуникацията и разпространението около пролетния бал на катедра "Международни отношения", едно от традиционните събития за календара на САИМО. Засегнати бяха темите за онлайн и офлайн комуникация на бала, както и стратегия за набелязването на потенциални спонсори.

👥 Аудиторията имаше възможността да научи повече за организирането на ежегодния пролетен бал и да добие нови ценни знания за разпространението и комуникацията на събития.

Comments are closed.