Вътрешно обучение с Клуб Дебати УНСС “Стефан Стамболов“

На 20 март 2018г. се проведе съвместна среща-обучение с Клуб Д29060230_1813912305314969_845737745262400299_oебати УНСС ,,Стефан Стамболов'' на тема ,,Основи на аргументацията''. Присъстващите имаха възможността да научат повече за детайлите по време на провеждането на дебат: от това да защитят своята теза, процес на изслушване до коментиране и обсъждане, като идеята на дебатиращите е да убедят третата страна- съдията. Демонстрира им се колко е важна невербалната комуникация, като се наблегна върху основните части на тялото: говорене, жестове, стойка на тялото. В края на обучението се проведе симулационна игра.

Comments are closed.