Годишно Общо събрание на САИМО

OS1На 18-ти май 2014г. (неделя) в зала ‘‘Научни съвети‘‘, екипът на САИМО проведе своето Годишно Общо събрание. Преди започването на работа по дневния ред бе извършен избор на председателстващ заседанието на ОС (Ивелина Атнасова), протоколчик (Виолета Ампова) и състав на Мандатна комисия (Боян Ставрев, Любомир Василев и Георги Арбов).

Председателят на Асоциацията, Елизабет Божинова, представи годишен отчет за дейността на САИМО в периода май 2013 – май 2014, както и отчет за финансовото сътояние на организацията. Присъстващите членове с единодушие приеха представените им отчети и със задоволство отбелязаха, че през годината екипът на САИМО е успял да организира множество и разнообразни събития.

Бе проведено и гласуване за нов председател на Асоциацията. За поста бяха издигнати кандидатурите на Георги Вълев и Боряна Тошева. След като двамата изложиха идеите и визията си за развитието на Студентската асоциация за изследване на международните отношения, за председател на Управителния съвет за мандатната 2014/2015  бе избран Георги Вълев.

OS3Новоизбраният председател сформира нов Управителен съвет в състав: Боян Ставрев – зам.-председател, Димитър Черкезов – организационен секретар, Христиана Пламенова – касиер, Виолета Ампова, Анина Йовкова и Радост Петрова. За членове на Контролния съвет на САИМО бяха избрани Ивелина Атанасова, Христо Славов и Георги Арбов.

OS2

След краят на изборния ден, целият екип на САИМО си пожела множество бъдещи успехи, ползотворна работа и една година изпълнена само с положителни емоции.

Comments are closed.