Годишно Общо събрание на САИМО

УС

Новият Управителен съвет - на снимката: Ралица Сиракова, Димитър Черкезов, Евелин Бошнакова, Боян Ставрев, Полина Керемидчиева, Любомир Дренски и Венелина Николова

На 17 май 2015 (неделя) в зала „Научни съвети” се проведе Годишното общо събрание на САИМО. То започна с годишен отчет, направен от председателя Георги Вълев за дейността на Асоциацията и организираните мероприятия през изминалата академична 2014-2015 година. След приключването на отчета, членовете имаха възможност да изкажат своето мнение и оценка за изминалите събития.

11295598_954024111303797_1405908649994114012_n

Новият председател на Асоциацията Боян Ставрев представя визията си за развитие на организацията пред Общото събрание

По време на Общото събрание сред трима кандидати бе избран и новият председател на Асоциацията – Боян Ставрев. Той представи пред присъстващите своите идеи и виждания за развитието на САИМО, както и приоритетите и целите, които си поставя за бъдещата дейност на организацията.

dddddddddd

Новият контролен съвет в състав: Любомир Василев, Георги Вълев, Илиян Крумов

Новоизбраният председател сформира нов Управителен съвет в състав: Димитър Черкезов – заместник-председател, Венелина Николова – организационен секретар, Полина Керемидчиева – касиер, Любомир Дренски, Евелин Бошнакова и Ралица Сиракова – членове. За членове на Контролния съвет бяха избрани Георги Вълев, Любомир Василев и Илиян Крумов.

В края на годишното Общо събрание за почетни членове бяха приети Силвия Дамянова, Ивелина Атанасова, Елизабет Божинова и Христо Славов. Георги Вълев бе удостоен с плакет за заслуги в ръководенето на Асоциацията.

След дългия изборен ден, членовете на САИМО пожелаха на новия председател и сформирания екип бъдещи успехи и ползотворна работа.

Comments are closed.