Годишно Общо събрание на САИМО

На 18 май (събота) в зала ‘‘Научни съвети‘‘, екипът на САИМО проведе своето Годишно Общо събрание. То започна с Годишен отчет, в който председателят Силвия Дамянова представи обстойно всички дейности, които екипът на Асоциацията е реализирал през мандатната 2012 - 2013 година. Присъстващите настоящи членове изслушаха с огромен интерес отчета, който бе наситен с множество събития и полезни инициативи. 

По време на Общото събрани бе избран и новият председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения – Елизабет Божинова. Тя представи своите приоритети и цели, които е заложила в името на успешното бъдещо развитие на организацията.

Новоизбраният председател сформира нов Управителен съвет в състав: Ивелина Атанасова – зам.-председател, Георги Вълев – организационен секретар, Виолета Ампова – касиер, Христо Славов, Боян Ставрев и Любомир Василев. За членове на Контролния съвет на САИМО бяха избрани Силвия Дамянова, Боряна Тошева и Биляна Кръстева.

В края на Годишното Общото събрание, новият председател на САИМО - Елизабет Божинова, удостои с почетно членство за принос в Асоциацията Анна Терзиян.

След изборния ден, целият екип на САИМО си пожела множество бъдещи успехи и ползотворна работа. Направени бяха и снимки, с които се запечата удовлетворението на членовете от изминалия ден.

Comments are closed.