Годишно събрание на САИМО 2017

На 14.05.2017г.(неделя) в зала ,,Научни съвети'' се проведе Годишното общо събрание на САИМО. То беше ръководено от почетният член и бивш председател на организацията- Георги Вълев. 18424162_1925234894169054_4984642519826121501_n Събранието започна с представянето на годишния отчет за изминалата година от председателя Илиян Крумов. Той ясно ни запозна с организираните събития и мероприятия за 2016/2017 година, като след това всеки член имаше възможност да изкаже мнение или да даде оценка. За председател и представител на САИМО за мандат 2017/2018 година бе избран Петър Николушев. Той представи пред присъстващите своите идеи за бъдещето развитие на Асоциацията, както и отговори на въпроси, които му бяха зададени във връзка с дейността на САИМО. Негова задача бе да сформира нов Управителен съвет, който да се грижи за дейността на организацията. Негови членове са : Пролетина Костова – заместник-председател, Дебора Минева– организационен секретар, Антония Папазчева– касиер, Божидар Миладинов, Калоян Иванов и Стефка Първанова- членове. За членове на Контролния съвет бяха избрани: Георги Десполов– председател, Людмила Петрова и Мартин Мавродиев. 18425049_1500727289966807_6135886577101922443_n В края на Общото събрание за почетни членове на “Студентската асоциация за изследване на международни отношения” бяха удостоени Илиян Крумов, Изабела Лазова, Димитър Черкезов и Ралица Сиракова. След приключване на гласуването и коментарите, дългият изборен ден приключи успешно и всички заедно пожелаха успех и спорна работа на новия екип.

Comments are closed.