Група от САИМО взе участие в младежки обмен в Естония

Обменът под надслов „Активното гражданство в Европa” се състоя в Естония в периода между 02. и 09. Август 2011, част от програмата „Младежта в действие”. В него взеха участие студенти от пет държави: България, Естония, Италия, Турция и Чехия. Младите европейци живяха в продължение на седмица в удобна хижа сред красивата естонска природа в близост до втория по големина град в Естония – Тарту. Добрата организация на домакините, както и отговорното отношение на всички участници допринесоха за изпълнение на основните цели на това събитие, а именно междукултурно сближаване и ефективната комуникация между националните групи. Проектът също позволи на младежите да се запознаят с възможностите за това как се става активен гражданин на модерното общество и как заедно да увеличат социалните си умения. Игри за опознаване и изграждане на доверие, както и съвместни разходки до градовете Пълва и Тарту спомогнаха за изграждането на стабилни контакти между младите студенти от различните държави.  Дебати на политически и социални теми разшириха кръгозора на участниците и ги мотивираха към по-голяма толерантност спрямо мнението на инакомислещите. Професионалисти в сферата на изготвяне на проекти представиха пред студентите основните изисквания за успешно финансиране на проект. Нашата група бе както винаги на ниво и ръководеше един от уоркшоповете на тема " Зелени идеи за всеки". Също така представи по подобаващ начин страната ни чрез различни традиционни ястия, танци и мултимедийно представяне на красотите на България.

Comments are closed.