Група от САИМО взе участие в младежки обмен в Румъния

Обменът “ECO-volunteer citizenship” се проведе в Румъния в периода 24.10-31.10.2011г. по програмата “Младежта в действие”. В него взеха участие младежи от България, Италия, Хърватия, Турция и Румъния. Участниците в проекта бяха настанени в уютен комплекс намиращ се в близост до градчето Плоещ. Добрата организация и сериозното участие на всички младежи спомогнаха за постигането на крайните цели-междукултурно сближаване, толерантност, ефективна комуникация и дискутиране на начини за разрешаване на екологичните проблеми. В проектът също беше предвидено и посещение на Замъка на Дракула в Бран, където младежите се запознаха с част от историята и традициите на региона. Участниците посетиха и градчето Брашов, където привлякоха интереса на гражданите посредством “Eco freezing flash mob”-акцентът на дейността насочва към екологичните проблеми и по-специално разделното събиране на отпадъци. Посредством различни игри за опознаване успяха да изградят стабилни познанства и контакти по между си. Различни дебати и дискусии мотивираха участници да търсят начини за разрешаване на екологичните проблеми. Младежите се запознаха и с един сравнително нов  неформален метод за дискусия, насочващ отново към съвместна работа , а имeнно “World café”. Нашата група се представи на високо ниво , участвайки активно във всички дейности. Също така представиха България посредством презентиране на различни традиционни, ястия, танци, облекла и мултимедийно представяне на красивите кътчета в България .

Comments are closed.