Ден на чуждестранните студенти 2019

На 6 март 202096024035_3152626551443531_3628 г. се състоя традиционно събитие от ежегодния календар на Студентската организация за изследване на международните отношения/ САИМО /, но променило своя облик тази година- Денят на чуждестранния студент. Съорганизатори на събитието бяха нашите партньори от ESN UNWE, Aiesec Sofia Unwe и StudyHub, на които сърдечно благодарим.
На него присъстваха студенти от няколко държави. В проведените разговори домакините се опитаха да разберат как чуждестранните им колеги се адаптират към живота и бита в България, успяват ли да се приспособят към учебния ритъм в УНСС, чувстват ли се добре приети в новото си обкръжение и не на последно място - с какви битови, социални и психологически проблеми се сблъскват през този период на адаптация.
След първоначалното запознаване, протекло под формата на игра, което бързо разчупи ледовете, последва коктейл, осигурен от домакините с почерпка. Всеки беше донесъл ястие, типично за родината или за родния му край. Последваха приятни опознавателни разговори, придружени от информация за българските и чуждестранните обичаи и традиции при посрещане на гости. Накрая на събитието имаше възнаградени чуждестранни студенти.
Чрез провеждането на това събитие САИМО имаше за цел да приобщи новопостъпилите чуждестранни колеги 95916699_3152626908110162_4493 (2)към българското студентско общество. Организаторите направиха всичко възможно, за да им покажат на дело, че националните различия не са и не бива да бъдат пречка за съвместното обучение и че съвместната работа е най- добрият гарант за сбъдването на целите, които всички са си поставили - успешна професионална реализация в бъдеще.

Comments are closed.