Дискусия, посветена на 70 години от спасяването на българските евреи

На 25 април 2013 г. в зала „Научни съвети” в УНСС се проведе среща-дискусия на тема „70 години от спасяването на българските евреи”. В събитието участваха редица специалисти като г-жа Ваня Гезенко, консултант по историческите въпроси и част от екипа на филма „Недадените”, д-р Пламен Ралчев, експерт по международен PR, Петър Константинов, политолог и анализатор във вестник „Дневник” и Явор Кирилов, автор на книга, написана по случай 70години от смъртта на Цар Борис III.

Младежката аудитория имаше възможност да чуе различни акценти по темата, свързана със спасяването на българските евреи. Срещата започна с представяне ролята на монархическата линия по спасяването и продължи с презентация на д-р Пламен Ралчев. В нея той подчерта начинът, по който това събитие променя визията на България в международните среди.

На срещата присъстваха студенти от различни университети, които се включиха активно като изразиха мнения по проблема и представиха своите гледни точки.

Comments are closed.