„Разширяването на Европейския съюз: ЗА и ПРОТИВ“

Студентска асоциация за изследване на международните отношения САИМО и Евродепутатът от Синята коалиция/ЕНП г-жа Надежда Нейнски, организират дискусия на тема: "Разширяването на Европейския съюз: За и Против”. Събитието ще се състои на 30-ти Март, 12.00ч. в Малка конферентна зала на УНСС.  Участниците с най-добре аргументирана и обоснована теза ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел и да се запознаят отблизо с работата на една от институциите на Европейския съюз. Събитието цели да провокира критично и аналитично мислене сред студентите по темата, за да се получи една ползотворна дискусия. Право на участие имат студентите редовно  обучение от всички курсове на специалностите "Международни отношения", "Европеистика", "Политология" и професионално направление "Политически науки". За участие в дискусията, моля, попълнете апликационната форма до 25-ти март. Въпроси и попълнени апликационни форми се приемат на: office@saimo-bg.org Апликационна форма

Comments are closed.