Избор на Управителен и Контролен съвет за мандат 2022 – 2023 г.

   

📢 На 22.05.2022 г. се проведе Общо събрание на “Студентска асоциация за изследване на международните отношения”(САИМО). Тази година събитието се състоя в зала 4052 на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

👥 За Председател на Асоциацията бе избран Диан Генов. Управителният съвет е в състав: заместник-председател - Михаела Динчева, организационен секретар - Габриела Райковска, касиер - Йоана Димитрова, и членове: Кристиян Александров, Александра Гайтанджиева и Габриел Пенчев.

🔎 Контролният съвет е в състав: Председател - Йоана Стамболийска и членове: Гергана Геранова и Кристияна Коцева.

🤩 Поздравления за новия Председател и Управителен съвет! Пожелаваме им спорна и ползотворна работа през следващия мандат!

 

Comments are closed.