Избор на Управителен и Контролен съвет 2023 – 2024 г.

Управителен съвет 2023 - 2024 г.Контролен съвет 2023 - 2024 г.На 20 май в зала "Научни съвети", УНСС, се проведе Годишно Общо събрание на Студентска асоциация за изследване на международните отношения /САИМО/. На събранието се представи отчет на дейността за мандат 2022/2023 г. и се избраха нов управителен и консултативен орган.

За председател на Управителния съвет на САИМО редовните членове избраха Александра Гайтанджиева.
В Управителен съвет за мандат 2023/2024 г. влизат:
  • Габриел Пенчев - заместник председател;
  • Кристияна Коцева - организационен секретар;
  • Седрик Шмаров - касиер;
  • Александър Младенов - член на УС;
  • Дорина Калева - член на УС;
  • Сара Зуини - член на УС.
В Контролен съвет за мандат 2023/2024 г. влизат:
  • Михаела Динчева - председател на КС;
  • Диан Генов;
  • Кристиян Александров.

Пожелаваме много успехи и ползотворна работа на новото ръководство!

Comments are closed.