Издигане на кандидатура за член на УС на Национален младежки форум

Студентска асоциация за изследване на международните отношения /САИМО/ има удоволствието да издигне кандидатурата на Гергана Геранова за член на Управителен съвет на Национален младежки форум - National youth forum Bulgaria.

Гергана е доброволец с опит в сферата на управлението на проекти, бизнес администрацията и координирането на събития. От 2018 година насам е въвлечена активно младежкия сектор в България, допринасяйки за дейностите на различни неправителствени организации и участвайки в обучения на теми като гражданско учасите, писане на проекти, човешки права и други.

Към насотящия момент Гергана е студент по "Международни отношения" в Университет за национално и световно стопанство, заема позицията на Организационен секретар на САИМО за 2021-2022 и е член на стипендиантския клуб на Фондация "Конрад Аденауер".

В своята кандидатура Гергана посочва следните приоритети, по които ще работи:

✅ Област на действие "Международно сътрудничество" - създаване и развитие на Работна група "Международно сътрудничество"

✅ Приоритет "Младежко включване и овластяване" - засилване на застъпническата дейност на НМФ, чрез по-активно включване на младежите в процеса на вземане на решения

✅ Подкрепа при изпълнението на кампании и дейности по признаването на Национален младежки форум като Национален младежки съвет на Република България

За нас е привилегия да излъчим кандидатурата на Гергана за член на Управителен съвет на НМФ на предстоящото Общо събрание на 11 и 12 декември.

🍀 Пожелаваме ѝ успех!

Comments are closed.