Как да управляваме времето си?

На 25-ти април САИМО, съвместно с Асоциацията за подпомагане на академичната общност,  проведе вътрешно обучение на тема „Управление на времето”. Гост-лектор бе Лилия Еленкова, зам. председател на Национален младежки форум (НМФ). Г-жа  Еленкова даде полезни съвети на членовете на САИМО, изнасяйки интересна презентация. Студентите слушаха внимателно за това как най-добре могат да организират времето си, да се справят с поставените им срокове в условията на все по-забързаното си ежедневие. Присъстващите членове на САИМО активно се включиха в обучението, представяйки на г-жа Еленкова подробности около това как се работи в САИМО. В тази връзка гост-лекторът посъветва своите по-млади колеги да не спират да трупат знания, които да развиват и да генерират от тях нови идеи. „По пътя на успеха амбициозният човек винаги трябва да набляга на резултата, а не на самия процес!”, обобщи в края на срещата Лилия Еленкова.

Comments are closed.