Кампания „Лигата на младите гласоподаватели“

‼️ На вниманието на младите български граждани с право на глас през октомври‼️

📌 Със съвместни усилия, Национален младежки форум, Студентски клуб на политолога и САИМО, провеждаме кампанията "Лигата на младите гласоподаватели"

❓ За какво е?

❓ Какво предстои да видите?

🔹 Ще научите за програмите на партиите и коалициите по време на предизборната кампания, за да вземете информиран избор;

🔹 Разработен политически компас, чрез който да откриете партиите на политическия спектър;

🔹 Ще следите организирани от нас дебати между политически личности;

🔹 Ще научите как да станете наблюдатели на изборите.

🧭 За разработването на компаса, благодарим на нашите приятели от Стража. Предварително можете да го видите тук, а ние ще ви запознаем подробно следващата седмица.

Comments are closed.