Катедра „Международни отношения“ в УНСС навърши 35 години

Двудневна юбилейна научна конференция на тема: „Критичен анализ на външната политика на Република България след 1997 г." отбеляза и 35-годишнината от създаването на специалността "Международни отношения". Събитието откри зам.-ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Изследването обхваща периода след 1997 г., защото е преодоляна дипломатическата изолация на България, започва период на политическа стабилност и ново възприятие на България от околния свят, посочи ръководителят на катедра „Международни отношвния" проф. д-р Георги Генов. През периода се очертаха нови проблеми и задачи пред българската външна политика - присъединяване към Еврозоната, влизане в Шенген и усвояване на средствата от Европейския съюз. Политиката на страната ни е за цели, а не за резултати, заяви доц. Динко Динков изтъквайки същността на катедрата рожденик. Стана ясно още, че в България трябва да има аналитичен център, който да се занимава с европейските въпроси, необходимо е да се превърнем от обект в субект на европейската интеграция и европейския политически живот, като в това отношение образованието е изключително важно. Студентите от катедра „Международни отношения" участват в много чуждестранни програми, печелят стипендии, бързо се реализират по специалността си не само в България, но и извън Европа.

Comments are closed.